PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Brigita Šiliņa

Brigita Šiliņa ir filoloģijas doktore, bijusī Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes angļu valodas katedras vadītāja un docente, literatūras vēsturniece un tulkotāja. Pētījusi angļu romantisma ģenēzi, īpaši Viljama Bleika un Džozefa Konrada darbos. Tulkojusi Justeina Gordera “Sofijas pasauli”.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa