PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Boguslavs Gruževskis

Boguslavs Gruževskis ir Lietuvas Sociālās izpētes centra Darba tirgus institūta vadītājs, Viļņas Universitātes profesors, Eiropas Komisijas eksperts nodarbinātības jautājumos, Lietuvas premjerministra padomnieks. Viņam ir vairāk kā 25 gadu pieredze pētniecībā (nacionālā un starptautiskā līmenī), kā arī nodarbinātības politikas izstrādē, arodapmācības jomā, sociālās iekļaušanās un cilvēkresursu attīstības jautājumos. Pētnieciskās intereses: nodarbinātība un darba tirgus politika (īpaši — aktīva darba tirgus politika un iekļaujošais darba tirgus), sociālā apdrošināšana, darba attiecības u.c.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa