PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Birute Visokavičiene

Profesore Dr. Birute Visokavičiene Kazimira Simonaviča Universitātē pēta universālā pamatienākuma problēmas, balstoties uz monetārās un fiskālās politikas īstenošanu.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa