Birute Visokavičiene

Profesore Dr. Birute Visokavičiene Kazimira Simonaviča Universitātē pēta universālā pamatienākuma problēmas, balstoties uz monetārās un fiskālās politikas īstenošanu.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa