PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Menu

Biruta Sloka

Dr. oec. Biruta Sloka, profesore un vadošā pētniece Latvijas Universitātes Vadības zinību nodaļā un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības zinātniskajā institūtā. Pētījumu intereses saistītas ar dažādu procesu, t.sk. izglītības un zinātnes aspektu kvantitatīvo analīzi, kā
arī digitālās vides izmantošanu izglītībā, zinātnē un informācijas vadībā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa