PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Biruta Sloka

Dr. oec. Biruta Sloka ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošā pētniece. Zinātniskās intereses: sabiedrības noslāņošanās problēmu analīze, datu statistiskā analīze.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa