Bartłomiej Lepczyński

Bartłomiej Lepczyński ir students Valsts Augstākās profesionālās izglītības skolā Koninā. Pētnieciskās intereses: finansējums, banku lietas.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa