PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Baiba Rivža

Dr. habil. oec. Baiba Rivža ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrība attīstības fakultātes vadošā pētniece. Zinātniskās intereses: digitalizācija, zināšanās balstīta ekonomika, valsts un reģionu līdzsvarota attīstība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa