PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Ausma Špona

Dr. habil. paed. Ausma Špona ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore. Pētījumu tematika: vispārīgā pedagoģija, audzināšanas teorija un metodika. Viņa ir piedalījusies starptautiskos pētījumos kopā ar Vācijas, Nīderlandes, Grieķijas, Spānijas, Krievijas zinātniekiem. Aktīvi konsultē un vada doktora darbu izstrādi Latvijas un Vācijas topošajiem pedagoģijas zinātniekiem, ir 64 aizstāvēto disertāciju zinātniskā vadītāja. Profesore ir vairāk nekā 200 zinātnisko un metodisko publikāciju, 14 monogrāfiju un kolektīvo monogrāfiju autore.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa