PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Arvids Guogis

Arvids Guogis ir profesors Mīkola Rēmera Universitātē (Viļņa, Lietuva), Publiskās pārvaldības fakultātē, Administratīvās pārvaldes institūtā. Zinātniskās intereses: sociālais nodrošinājums, globalizācija un sociālā politika, jaunā publiskā pārvaldība.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa