PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Arūns Augustinaitis

Profesors Dr. Arūns Augustinaitis ir Kazimira Simonaviča Universitātes (Viļņā) rektors un pētnieks; viņa zināšanu bagāža aptver komunikācijas un informācijas, kā arī zināšanu un radošās ekonomikas jomas un valsts pārvaldi globalizācijas kontekstā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa