PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Arnolds Klotiņš

Arnolds Klotiņš — muzikologs, mākslas doktors, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošais pētnieks. Galvenās zinātniskās intereses: Latvijas mūzikas vēsture; folkloras mantojuma vieta mūsdienu kultūrā; mūsdienu mūzikas estētika.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa