PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Arno Jundze

Rakstnieks, literatūrzinātnieks bijušais LU LFMI zinātniskais līdzstrādnieks Dr. philol. Arno Jundze, pamatā specializējies salīdzinošajā literatūrzinātnē. Sarakstījis monogrāfiju “Somijas literatūra Latvijā” (2002). Kopš 2000. gadu sākuma pievērsies žurnālistikai un daiļliteratūrai. Vairāku romānu, bērnu un pusaudžu grāmatu autors, Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs. Viņa romāni un stāsti tulkoti igauņu, lietuviešu angļu un spāņu valodās.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa