PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Antra Medne

Antra Medne ir Aleksandra Čaka muzeja direktore, ICOM Latvija (Starptautiskā muzeju padome) valdes locekle. Viņai ir Mākslas maģistra grāds Latvijas Kultūras akadēmijā kultūras teorijas specialitātē un bakalaura grāds kultūrizglītības darba specialitātē Latvijas Valsts konservatorijā. 2016. gadā viņa pabeigusi doktorantūras studijas Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Saņemtie apbalvojumi: Latvijas Kultūras ministrijas Atzinības raksts 2009 un Aleksandra Čaka balva 2011. Viņa ir vairāk kā 20 populārzinātnisku publikāciju autore, tai skaitā grāmatu — “Čaks virtuvē” (2011), “Tagadnes dzejnieks” (2012), “Pilsētas variācijas” (2013), “Aleksandra Čaka ģimenes pastkaršu albums” (2015), “Aleksandrs Čaks.  Foto albums/Photoalbum” (2018) — sastādītāja un autore.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa