PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Anne Sauka

Dr. phil. Anne Sauka ir Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes, Filozofijas un ētikas nodaļas lektore un pētniece un augstskolā lasa kursus filozofijas vēsturē un sociālajā filozofijā. Akadēmiskās intereses saistītas ar biofilozofiju, miesiskās patības, ķermeņa un dzimtes ģenealoģiju, filozofisko antropoloģiju, eksistenciālismu un psihoanalīzi.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa