PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Anita Čerpinska

Dr. hist. Anita Čerpinska ir Latvijas Nacionālā arhīva Dokumentu publikāciju un popularizēšanas nodaļas vadītāja. Zinātniskās intereses: Latvijas vēsture 18.–19. gadsimtā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa