PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Andris Šuvajevs

Andris Šuvajevs ir absolvējis Oksfordas Universitāti, kur ieguva sociālo zinātņu maģistra grādu sociālajā antropoloģijā; iepriekš A. Šuvajevs ieguva bakalaura grādu socioloģijā Glāzgovas Universitātē. Kopš 2017. gada A. Šuvajevs ir doktorantūras students Latvijas Universitātes
socioloģijas programmā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa