PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Andris Priede

Dr. hist. eccl. Andris Priede ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes Baznīcas un reliģiju vēstures katedras docents un vadošais pētnieks, Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta asociētais profesors, darbojas Rīgas Metropolijas Sakrālās mākslas komisijā. Izglītību ieguvis Latvijas Mākslas akadēmijā un Romas Pontifikālā Gregora universitātē Itālijā. Zinātniskas darbības joma: baznīcas vēsture ar specializāciju Austrumu kristietībā, kristietībā un mākslā, katoliskajā reformā un protestantiskajās reformācijās.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa