PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Andris Pētersons

Andris Pētersons, Dr. sc. soc., komunikācijas un sabiedrisko attiecību eksperts, žur[1]nālists, biedrības “Taisnais” valdes loceklis, Latvijas Nacionālās enciklopēdijas Nozaru re[1]dakcijas kolēģijas konsultants sabiedriskajās attiecībās. Zinātniskās intereses: stratēģiskā komunikācija, komunikācijas vadība, mediju komunikācija, komunikācijas vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa