PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Andris Pētersons

Dr. sc. soc. Andris Pētersons, komunikācijas un sabiedrisko attiecību eksperts.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa