PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Andris Kairišs

Andris Kairišs ieguvis maģistra grādu socioloģijā Latvijas Universitātē (2002) un diplomu publiskajās tiesībās Latvijas Policijas akadēmijā (2006). Kopš 2019. gada viņš ir PhD oec. kandidāts Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pašlaik viņš ir nacionālā ESF projekta vadītājs korupcijas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, ar plašu pieredzi tiesībaizsardzības jomā, kā arī jurisprudencē un muzeju jomā. Viņš ir vairāku nacionālu un starptautisku pētījumu un tiesību aizsardzības projektu autors un vadītājs. Viņa pētnieciskās intereses: materiālā kultūras mantojuma aizsardzības juridiskie, kriminoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti, kultūras mantojuma potenciāla attīstība. Publikāciju
(publicētas Latvijā un ārvalstīs) autors par kultūras mantojuma aizsardzības risinājumiem un tiesībaizsardzības jautājumiem.

Andris ir Eiropas Arheologu asociācijas kultūras materiālu nelikumīgas tirdzniecības novēršanas komitejas priekšsēdētāja vietnieks un Latvijas Arheologu biedrības biedrs.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa