PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Andra Zvirbule

Dr. oec. Andra Zvirbule ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes vadošā pētniece. Zinātniskās intereses: uzņēmējdarbības ekonomika un menedžments, agrārā un reģionālā ekonomika.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa