PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Andra Kalnača

Dr. philol. Andra Kalnača ir latviešu valodniece Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore un vadošā pētniece. Darbojas letonikas un gramatikas nozarē. Viņa ir vairāk nekā 90 zinātnisku rakstu autore gan Latvijas, gan ārzemju valodniecības izdevumos, 18 rakstu krājumu sastādītāja un redaktore, ir publicējusi četras monogrāfijas.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa