PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Aleksandrs Dahs

Dr. demogr. Aleksandrs Dahs ir LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes pētnieks. Galvenie pētījumu virzieni: sociāli ekonomiskā demogrāfija, reģionālā demogrāfija, demogrāfisko procesu matemātiskā modelēšana.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa