PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Aivars Spilbergs

Dr. oec. Aivars Spilbergs ir Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu nodaļas vadītājs. Iepriekšējā pieredze ietver darbu ekonomikā un finanšu pētniecībā (1976.–1996. gadā pētnieciskais darbs kibernētikā, ekonomikā un matemātikā; Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātē) un profesionālais darbs banku nozarē (1995–2016 — SEB bankā vairāku nodaļu vadītājs — Kredītu vadība, Riska vadība un Riska centrs).

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa