PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Aija Taimiņa

Aija Taimiņa, Dr. philol., Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja, LU vadošā pētniece. Interešu loks: kultūrvēsture, vācbaltiešu kultūras mantojums, grāmatniecības un bibliotēku vēsture, mākslas vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa