PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Aija Melluma

Aija Melluma, Dr. habil. geogr., LZA korespondētājlocekle. Darba vietas: LVU Ģeogrāfijas fakultāte (1961), Latvijas Mežsaimniecības problēmu institūts/ZRA “Silava” (1968), Dabas
aizsardzības daļas vadītāja (1975–1986), Vides aizsardzības komitejas Pētījumu centra direktore (1990), Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomniece (1994),
profesore LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē (1997). Kopš 2002. gada brīvpētniece. Zinātniskās intereses: ainavzinātne, ainavu vēsture, ainavu aizsardzības teorētiskie un lietišķie jautājumi; dabas aizsardzības teorija un prakse; vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanas un pārvaldības jautājumi.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa