PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Agrita Lujāne

Mg. sc. soc. Agrita Lujāne, Biznesa augstskolas “Turība” lektore, doktorante. Specializējas starpkultūru komunikācijā.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa