PROCEEDINGS OF THE LATVIAN ACADEMY OF SCIENCES

Agnese Bergholde-Volfa

Dr. art. Agnese Bergholde-Volfa kopš 2015. gada ir štata un projektu darbiniece attēlu arhīvā Herdera institūtā Mārburgā, Vācijā. 2011. gada promocija Latvijas Mākslas akadēmijā par tēmu “Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā” publicēta 2015. gadā izdevumu sērijā “Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas, IV”. Zinātniskās intereses:  Latvijas (viduslaiku) mākslas un arhitektūras vēsture.

Autora publikācijas žurnālā LZA Vēstis. A daļa