Manuskriptu pieņemšanas noteikumi

Rakstu iesniegšanas kārtība pamatvilcienos noteikta „Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskā žurnāla „Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” Nolikums” 8. sadaļā. “LZA Vēstu” A daļā publicēšanai iesniegtajiem darbiem ir jāatbilst žurnāla Redakcijas padomes noteiktajām prasībām autoriem (formulētas „Žurnāla “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” redakcijas politika” 4. sadaļā un Manuskripta ieteikuma veidlapā).
Zinātnisko rakstu manuskriptu, kas sagatavots atbilstoši redakcijas noteiktajām prasībām, autors elektroniski nosūta “LZA Vēstu” A daļas galvenajam redaktoram. Ja neviens no raksta autoriem nav LZA loceklis, tam jāpievieno LZA locekļa ieteikums.
Manuskripta satura vadlīnijas, strukturējumu un noformējumu, t.sk. atsaucēm, nosaka „Manuskriptu pieņemšanas noteikumi un prasības žurnālā “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes” iesniedzamajiem rakstiem”. Noteikumu jaunākajai versijai jābūt publicētai mājaslapā un ne retāk kā reizi gadā arī “LZA Vēstu” numuros.