Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis (LZA Vēstis)

Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātniskais žurnāls “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis” (“LZA Vēstis”), ir anonīmi recenzēts Latvijas Zinātņu akadēmijas sērijveida zinātnisks izdevums, kas regulāri publicē Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļu un citu zinātnieku oriģinālus zinātniskus rakstus par aktuālām un nozīmīgām zinātnes tēmām, oriģināliem teorētisko un lietišķo pētījumu rezultātiem un atklājumiem, kā arī problēmrakstus, zinātniskas diskusijas un korespondenci. Žurnāls informē par zinātnes dzīves aktualitātēm Latvijā un notikumiem Latvijas Zinātņu akadēmijā. Žurnāls dibināts 1946. gadā, bet pirmais numurs publicēts 1947. gada augustā.
Žurnāla nosaukums angļu valodā ir “Proceedings of the Latvian Academy of Sciences”.

“LZA Vēstis” kopš 1992. gada iznāk divās daļās ar atsevišķiem ISSN numuriem:
“Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes”, ISSN 1407-0081, e-ISSN 2592-8848 (publicē rakstus humanitāro un sociālo zinātņu jomās latviešu, angļu un vācu valodās ar kopsavilkumiem angļu un latviešu valodās);
“Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences”, ISSN 1407-009X, eISSN 2255-890X, publicē rakstus dabaszinātnēs, eksaktās, un lietišķās zinātnēs tikai angļu valodā.

Redakcijas padome

Redakcijas padomes priekšsēdētājs: Guntis Zemītis

Redakcijas padomes locekļi: Ivars Kalviņš, Arno Jundze, Andris Pētersons, Īzaks Rašals

Redakcijas vadītājs

Arno Jundze